Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.

Den Haag, 2 april 1939

2 April '39

Zeer geachte Heer Van Tricht

Als drukwerk zend ik U met gelijke post de proef van mijn artikel over de Joden terug. Gaarne nog een revisie.

Als ik U daarmee geen last veroorzaak, zou ik gaarne in den loop van deze week de f 5. honorarium op mijn girorekening overgeschreven zien. Ik zou het geld juist nu bijzonder goed kunnen gebruiken, en U zoudt mij dus een dienst bewijzen door de overschrijving voor Paschen. Maar natuurlijk alleen, wanneer het voor U geen bezwaren meebrengt.

Met v.gr. en hoogachting

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie