van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 29 december 1938

Arnhem, 29 December 1938

Den Heer Dr. Menno ter Braak

Kraaienlaan 36

's Gravenhage

Zeer geachte Heer Ter Braak,

Veel dank voor Uw moeite en de mededeling, dat de Heer De Gruyter bereid is een bijdrage te leveren. Wij hebben hem de afspraak nog even bevestigd.

Ingesloten een proefpagina, waaruit U zult zien, dat Uw schatting van 600 woorden op een misverstand berust. Deze pagina bevat circa 400 worden. Ik heb dit ook aan den Heer De Gruyter nog even medegedeeld.

Met vriendelijke groeten en hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie