Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.

Den Haag, 28 december 1938

28 Dec. 1938

VAN LOGHUM SLATERUS' UITG.MIJ.

Velperweg 43, ARNHEM

Zeer geachte Heer Van Tricht

De heer De Gruyter heeft alle sympathie voor de uitgave en heeft zich direct bereid verklaard de bijdrage over de beeldende kunst te leveren. Hij zal dus, overeenkomstig het voorstel, voor 1 Maart 8 bladzijden van pl.m. 600 woorden zenden tegen een honorarium van f.25.

Mijn bijdrage kunt U waarschijnlijk eerder tegemoetzien, maar in ieder geval ook voor dien datum, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

m.v.gr. en hoogachting,

Menno ter Braak

P.S. Deelt U een en ander aan prof. Pos mee? Misschien wilt U aan De Gruyter voor de goede orde ook nog even een bevestiging zenden van deze afspraak.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie