van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 23 december 1938

Arnhem, 23 December 1938

Den Heer Dr. Menno ter Braak

Kraaienlaan 36

's Gravenhage

Zeer geachte Heer ter Braak,

Op verzoek van Prof. Pos deel ik u mede, dat ik gaarne accoord ga met uw voorstel de Heer de Gruyter te vragen in het werk ‘Anti-semitisme en Jodendom’ een 8 pagina's te schrijven over de Joodse geest en de schilderkunst. Uit de brief van Prof. Pos heb ik opgemaakt, dat U bereid bent het hem te vragen. U zoudt mij een genoegen doen zijn antwoord mij zo spoedig mogelijk mede te delen met het oog op het gereedmaken van het reisexemplaar. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groeten en hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie