Emmy van Lokhorst
aan
Menno ter Braak

Wassenaar, 27 april 1934

Wassenaar, 27-4-34

Vijverweg 19

Beste Menno,

Lang ligt de tijd achter ons toen ik je eerste journalistieke geschriften (ik herinner me van éen zelfs nog de titel: ‘Aan weerszijden van het hek’ en het gedeelte in het Melkhuis!) ter rotatiepers mocht zenden. Er is sinds die jaren van naïveteit zooveel veranderd, dat ik waarlijk niet weet, of ik, door je bijgaand stuk te zenden, op welke wijze dan ook een vergissing bega. Maar het aantal tijdschriften, waarin ik nog kan wenschen te publiceeren, is dermate geslonken, dat ik alle aarzelingen maar overwin en je verzoek, de plaatsing te overwegen van dit fragment uit mijn roman: De Toren van Babel, die dit jaar bij Querido verschijnt.

Hoewel ik Gimborn prefereer boven Parker Duofold Kantoorinkt (met Gimborn is de Toren van Babel gebouwd op het verraderlijk allemansvloeiblad, aan de ordinaire tafel) kan ik je ter geruststelling verzekeren dat ik geen nationaal chauvinisme koester en dat ik o.a. op desbetreffende punten tot dezelfde Politici zonder partij behoor, die in je laatste boek met sneeuwwitte onschuldletters staan geschreven op le rouge et le noir van den omslag.

Graag zou ik van je hooren, of je dit fragment kunt publiceeren.

Met besten groet

Emmy van Lokhorst

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie