Menno ter Braak
aan
E. van Moerkerken

Den Haag, 19 oktober 1937

Den Haag, 19 Oct. '37

Kraaienlaan 36

Zeer geachte heer v. Moerkerken

Ja, ik geneer mij, dat ik nog altijd niet tot die foto kwam! Want ik heb het me telkens voorgenomen, en altijd kwam er iets tusschen.

Het adres van Du Perron is tot nader bericht: Hotel Papandajan, Garoet, (Java). Hij blijft daar vermoedelijk tot Januari; dan krijgt hij een betrekking in Batavia.

Ik zag de tentoonstelling Foto '37. Mijn reactie was: wat is deze kunst een verduiveld gemakkelijke kunst, en hoe vervelend zijn al die russische of semi-russische smoelen, afgewisseld door baksteenen, zandverstuivingen, glazen, potjes en weer smoelen! Ik liep er vrij snel weer uit en deed mij, zonder eenige reactionnaire bedoelingen overigens, te goed aan de schilderijen op de tentoonstelling van het A.S.C. De vraag is nu: is deze gemakkelijkheid en cliché-fabriekerigheid essentieel of een gevolg van de rommelige overdadigheid?

En dan te denken, dat ik pas in 1927 vol verbazing het werk van Moholy Nagy als iets geheel nieuws ontdekte!

m.v.gr.

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie