Maurits Mok
aan
Menno ter Braak

Zandvoort, 22 augustus 1935

Zandvoort, 22 Augustus 1935

 

Den Weled.Zeergeleerden Heer

Dr. Menno ter Braak

Pomonaplein 22,

Den Haag.

 

Zeer geachte Heer,

Ik veroorloof mij, U hierbij wederom eenige gedichten te doen toekomen, in de hoop, dat de redactie van ‘Forum’ deze kan plaatsen.

Gedachtig aan het mij onlangs verstrekte advies, sluit ik hierbij een postzegel in, opdat ik mijn verzen, indien deze onwaardig worden bevonden, weder onder mijn hoede kan nemen.

Met de meeste hoogachting,

M. Mok

 

M. Mok

Kostverlorenstraat 40

Zandvoort

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie