Briefwisseling Menno ter Braak - H.W. dèr Mouw-van Enst

H.W. dèr Mouw-van Enst
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 13 december 1925

den Haag, 13 Dec.

 

Zeer geachte Heer,

Met bizondere belangstelling heb ik Uw artikel ‘over Adwaïta’ gelezen en hoewel Vic. v. Vriesland mij het manuscript al had laten lezen, heb ik bij hernieuwing genoten van de wijze waarop U over hem schrijft. Ik dank er U heel hartelijk voor, evenals voor de toezending van de ‘Vrije Bladen’.

Ik verheug me erg op het vervolg en ben zoo blij het dan telkens te kunnen nalezen. Zoover ik er over kan oordeelen lijkt dit mij het beste wat er over hem en zijn werk werd geschreven.

Wie weet, misschien wordt door Uw artikel nu wel meer wat belangstelling opgewekt.

Met de meeste Hoogachting,

N. dèr Mouw v Enst

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie