Briefwisseling Menno ter Braak - Martinus Nijhoff

Martinus Nijhoff
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 3 september 1931

Amsterdam 3 Sept. 1931

6. Andrieszkade

 

Beste Menno,

Hierbij zend ik je tot mijn diepe leedwezen een opstel terug, dat ik graag in ‘De Gids’ had geplaatst gezien. Jany meldt me echter, dat je het intrekt ten bate van een met Januari aanvangenden concurrent. Het spijt me bijzonder, vooral omdat ik het volmaakt [met] je eens ben in de ruimte die je opvattingen doorloopen. Ze loopen, laat ik zeggen, van H tot T en van dien H tot dien T ga ik volkomen mee. Maar ze loopen niet van A tot Z, en uit een zekere opzet niet.

Wil je dat we daar eens over correspondeeren, meld me dit dan. Ik zal dan probeeren, uit pure persoonlijke belangstelling, persoonlijker te zijn dan bovenstaande algebra. Maar ik weet niet, of jij daar tijd en lust toe hebt. ‘Chacun pour soi’ brengt eerder ‘Dieu pour nous tous’ dan al die persoonlijke belangstellingen.

Hoe het zij, beste groeten

je Pom

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie