Martinus Nijhoff
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 23 november 1931

Amsterdam 23 Nov. 1931

6. Andrieszkade

 

Beste Menno,

Het heeft me gespeten, je in de pauze van De Meester-herdenking even spoedig te zien komen en verdwijnen. Ik had graag voor na afloop een afspraak gemaakt, om ergens in de stad wat te praten tot de laatste trein naar Amsterdam.

Zoojuist heb ik je stukje Dionysos en Pentheus, dat je voor De Gids naar Jany stuurde, nog eens gelezen. Tenslotte dienen de Pentheussen ervoor, om de Dionysossen te doen uitkomen. Niet in Lyrisch, maar in dramatisch verband - is dit noodzaak. Van Brann heb je een tragische figuur gemaakt, maar waarom zeg je zoo weinig over Nietzsche? Zou één enkele schets van zijn enorme omtrek den titel niet reeds rechtvaardigen? Want nu kun je het evengoed ‘Pentheus’ alleen noemen. Denk eens over zulk een toevoeging, die maar enkele bladzijden groot hoeft te zijn, na. Ik houd je stuk nog een week hier. Hoor ik in die week niets, dan zend ik het, zooals het is, naar Colenbrander door ter plaatsing.

Ik zit er over te denken, indien je het werkelijk eens was met mijn De Meester-voordracht, om je de copy daarvan te sturen voor Forum. Kijk. Ik heb precies gezegd wat er geschreven stond. Heb jij nu als toehoorder den indruk gekregen, dat wat ik zei ook gelezen, gedrukt, goed zou zijn? Ik heb niet den moed om de boel voor druk om te werken, maar als jij zegt: het gaat zooals het nu eenmaal is, dan durf ik het doen. Het kan natuurlijk best zijn, dat ik zoo iets alleen gesproken waarde heeft (De kunst van het schrijven is immers enkel een tegemoetkoming van het verschil tusschen het gedrukten en het gesprokenen) Had mijn lezing alleen een gesproken waarde, dan is zij door de voordracht reeds voldoende gepubliceerd. Ik kan dat zelf niet uitmaken, en doe een beroep op jou als toehoorder omtrent de waarde van een tekstboekje. - Toen je in de pauze je waardeering uitsprak, schoot het al door me heen, je dit na afloop te vragen.

Beste groeten,

je Pom

 

Weet jij iets van een ‘Radio-Jaarboek’? Wie en wat is dat? Heeft dat iets met Avro, Vara of [Ako] te maken?

Nijhoff

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie