Martinus Nijhoff
aan
Menno ter Braak

Utrecht, 14 juni 1935.

Utrecht, 14 Juni 1935.

341 Oude Gracht.

Beste Menno,

Ik las gisteren met genoegen bij Marsman je stukje over de Maatschappij-misère. Zou je dit willen doen volgen met een bericht, dat de voorzitter der Maatschappij, Prof. Dr. Jan de Vries, onmiddellijk daarna en om dien reden uit het bestuur is uitgetreden. De man verdient het, niet in één adem met de overige bestuursleden genoemd te worden. De zaak zou, zonder de f1000,- die de arme Marsman zoo goed kan gebruiken, alleen maar komiek zijn.

Beste groeten, en dank bij voorbaat

je Pom

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie