Menno ter Braak
aan
C.H. Bos-Everts

Eibergen, 5 april 1929

Film en operateur zijn Woensdag a.s. beschikbaar, alleen ik kan moeilijk vooruit zeggen hoe laat precies, aangezien de operateur ook een dienstknecht in het huis der fa. Capi is. Als U er geen bezwaar tegen hebt en als U mij dus uit de spaarzame gegevens kunt herkennen, zou ik U toch willen voorstellen, dat ik U afhaal te 11.57 aan het C.S., oostelijke uitgang. Natuurlijk hebt U dan nog de volledige vrijheid alle mogelijke boodschappen te gaan doen; maar ik kan dan de tijd zoo economisch mogelijk met U verdeelen. Voor mij is het niet de minste moeite aan het station te komen, daar ik vlak bij 's morgens plichten te vervullen heb.

Zonder Uw tegenbericht zal ik er op rekenen, dat ik U op het bepaalde uur aan het C.S. tref. Mocht U niet kunnen komen of eenige wijziging in Uw plannen brengen, laat U het mij dan even weten aan mijn amsterdamsch adres, waar ik vanaf Maandag a.s. weer te bereiken ben. Tenminste schriftelijk; overigens is het er een verschrikkelijke wanorde, omdat ik eigenlijk nergens woon voorloopig; en dit is ook wel de voornaamste reden, dat ik U niet zoomaar naar de den Texstraat kan laten komen. Want tenslotte... weet ik toch niet, of U is, wie U moet zijn, en of Uw humor zich ook over zulk dilettantisch wonen uitstrekt! Het is n.l. niet eens bohémienachtig, maar gewoon onvolmaakt.

Het artikel over La Coquille et le Clergyman is inderdaad buiten mijzelf om geschreven. Ik begrijp overigens niet, hoe U dat geraden hebt, want dat zou ik toch ook ‘zelf’ kunnen zijn.

Tot Woensdag dus, hoop ik.

m.vr.gr.

Uw dv. Menno ter Braak

 

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie