Menno ter Braak
aan
C.H. Bos-Everts

Rotterdam, 20 september 1930

Lieve Lieneke,

Je prachtige vaas met rozen verraste me buitengewoon prettig, toen ik uit school kwam! Hij staat hier uitstekend op de piano; je keuze vind ik eenvoudig subliem. Hartelijk dank!

Het wonen hier bevalt me tot nu toe ook heel goed. Het is een bij uitstek prettig huis, voor zoover ik er nu over kan oordeelen. Ik kan er goed werken, dat is voor mij de hoofdzaak, terwijl het voor mijn zuster heel handig is om te ‘bedienen’.

Aan de schoolorde ben ik ook weer zoowat gewend. Het kostte me ditmaal eerst moeite, er weer in te komen na die groote vacantie, maar nu loopt het weer. Het kost me alleen nog te veel tijd, mitsgaders ligavoorbereidingen e.d. Ik ben van plan, om me toch meer en meer uit alles terug te trekken, want ik heb mijn tijd zwaar noodig. Gelukkig ben ik zoo ver, dat ik aan mijn boek kan doorschrijven, al schiet het nu niet hard op. Er zijn ongeveer 50 pagina's van af. Vandaag, Zondag, lukt het me naar mijn eigen gevoel bijzonder goed. Maar de volgende week heb ik nog maar twee avonden niet bezet. Het officieele leven moet onthalsd worden. Allerlei lieden brengen hier bezoeken, dat is soms wel aardig, maar het kost altijd weer tijd.

Wij hadden een prettige reis in Zuid-Duitschland! Vooral Neurenberg en Rothenburg zijn buitengewoon aan te bevelen!

Zeer benieuwd, waar je nu terecht zult komen. Denk in ieder geval aan het motto van de kinderbriefkaart, niet uit ‘vlotheid’, maar omdat de uiterlijke gebeurtenissen je niet mogen ‘nemen’. Dat zijn ze au fond niet waard.

Hartelijke groeten

je Menno

 

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie