C.H. Bos-Everts
aan
Menno ter Braak

Eindhoven, 1 januari 1931

Eindhoven, 1 Januari '31

 

Lieve Menno,

Noode stuur ik je Prometheus terug! 't Lijkt niet erg enthousiast dat ik 't nog niet uit heb, maar een boek als dit lees ik zeer langzaam en alleen op avonden dat ik er goed toe gedisponeerd ben. Het ‘ligt’ me anders zeldzaam goed, ik vind het een fascineerend merkwaardig boek. Ik wou het dus wel graag terug hebben als je 't weer missen kunt, je weet het is niet meer te krijgen.

We zitten hier nog steeds, na allerlei ups and downs en spanningen. Een beslissing die er voor ons erg op aan komt en waar we een maand ‘tegenaan hingen’ is nu weer tot begin Februari uitgesteld. Tot 1 Maart hebben we tijd maar er is al lang geen werk meer voor Lex wat erg vervelend is.

Ik moet het wel gelooven dat je gaat trouwen. Je begrijpt dat ik benieuwd naar haar ben. Misschien ben ik wel ineens overtuigd als ik haar zie.

Wat hoop ik dat je ook de heel aparte verteederingen zult ervaren die kinderen in je leven kunnen brengen.

Dag, zie ik je - of jullie - op 't ‘Stem’-diner den 10den? Wij zijn van plan er heen te gaan.

Hartelijk gegroet je

Lieneke

 

Geweldig dat je boek bijna af is, nu al! Ik was bang dat door de Liga-strubbelingen en zoo, je eigen werk leelijk in het gedrang was gekomen.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie