Briefwisseling Menno ter Braak - G.A. van Oorschot

G.A. van Oorschot
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

[1935]

Red: Forum den Haag.

Geachte Heer.

Bijgaand stukje zend ik U ter opname [in] uw maandschrift: Forum.

Bij niet-opname gaarne terugzending, waarvoor ingesloten envelop.

In afwachting

Hoogachtend

G. v. Oorschot

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie