Briefwisseling Menno ter Braak - H. Odink

H. Odink
aan
Menno ter Braak

Eibergen, 6 juli 1928

Eibergen 6 Juli 1928

Geachte Mijnheer terBraak,

Van harte wensch ik U en de Uwen geluk met Uw promoveeren ‘cum laude’! Ik mag hopen, dat het U als Doctor in de letteren, geschiedenis en wijsbegeerte mogelijk worde, om de wetenschap in deze iets verder te brengen, maar tevens, dat dien arbeid U zelven en anderen tot zegen wordt.

Voor de toezending van Uw proefschrift zeg ik U wel vriendelijk dank. Ik hoop in de gelegenheid te zijn, nog eens op deze doorwrochte studie terug te komen.

Met de meeste hoogachting

Uw dw.

H. Odink

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie