Briefwisseling Menno ter Braak - H.F.M. Huijbers

H.F.M. Huijbers
aan
Menno ter Braak

Nijmegen, 3 juli 1928

Nijmegen, 3 Juli 1928

Amice,

Nog alle dagen ligt op mijn werktafel de papiersnijder, die St. Nicolaas mij heeft gebracht uit de tweede klasse van het Tielse gymnasium, het portret van alle leerlingen siert nog steeds als herinnering mijn studeerkamer. Het waren in Tiel gelukkige en gezellige jaren.

De beste uit die tweede klasse verovert vandaag de hoogste academiese onderscheiding en wel in de geschiedenis. Mij heeft het veel genoegen gedaan, dat je daarop je keuze hebt laten vallen, vooral in een tijd, nu bij het onderwijs, de Geschiedenis in bedenkelike mate is achteruit gezet.

Een hartelike handdruk op deze feestelike dag! 't Is een dag van voldoening over het bereikte en van beloften voor de toekomst. Ik wens je toe, dat je in de strijd tussen maatschappij en wetenschap, de gelegenheid zult blijven vinden om wetenschappelik werkzaam te blijven, een [waagstuk], dat er niet gemakkeliker op geworden is.

Ik heb ook reeds een recensie-exemplaar ontvangen van het Historisch Tijdschrift. Professor W. [onleesbaar], mijn collega voor de Geschiedenis der Middeleeuwen te Nijmegen zal zich daarmee bezig houden en voor de bespreking zorg dragen.

En nu het einde van de studentenjaren is aangebroken, wens ik je toe, dat er nog een schone reeks van studiejaren moge volgen, dat je promotie moge vormen het begin van nog vele, welgeslaagde publicaties.

De hartelike groeten van je oud-leeraar,

H.F.M. Huijbers,

St. Anna straat 79

Nijmegen.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie