O

Briefwisseling Menno ter Braak - J.F. Oberholzer

J.F. Oberholzer
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Den Haag, 13 juni 1937

Zeer geleerde heer,

Met belangstelling nam ik kennis van de beschouwingen over Multatuli in Het Vaderland.

Voorts kan ik mededeelen, dat eenige jaren geleden de aangenomen zoon Wouter woonachtig was te Wlingi (Java). Hij was gehuwd met een Mejuffrouw Stok en vader van twee kinderen.

Mocht U nadere bizonderheden wenschen te weten, dan zou ik U in overweging willen geven U te wenden tot zijn zwager, den Heer Stok te Wlingi, die U ongetwijfeld juiste naam en adres zal kunnen verschaffen.

Inmiddels, met de meeste hoogachting,

Uw dw,

J.F. Oberholzer

Oud-officier der Infanterie

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum (map Multatuli, Ter Braak, van Lier). Brief. Machineschrift.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie