Briefwisseling Menno ter Braak - PEN-Club Nederland

Menno ter Braak (Rotterdam)
aan
de secretaris van de PEN-Club Nederland, Herman Salomonson

18 juni 1933

Zeer geachte heer Salomonson

Door dezen deel ik U mede, dat ik bedank als lid van de P.E.N.-club, op dezen grond, dat ik na het bijwonen van de vergadering van Zaterdag j.l. de overbodigheid van een dergelijke organisatie inzie. Ik verzoek U, dit niet als een offensieve daad, doch zuiver als een voor mijn eigen gevoel noodzakelijke geste te beschouwen.

Het zou mij aangenaam zijn, als U mij opgave wilde verstrekken van het bedrag wegens lidmaatschap, dat ik nog schuldig ben; ik zou gaarne aan alle verplichtingen voldoen, alvorens uit te treden.

Met de meeste hoogachting

Uw dw. Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum, archief PEN-Club Nederland. Briefpapier Dr. Menno ter Braak.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie