Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos

Rotterdam, 20 november 1929

Rotterdam, 20 - XI - '29

 

Lieve Bep

Zoo dadelijk moet ik op den trein naar Enschedé om daar te ‘lezen’, met, naar ik juist per telefoon hoor, films, die weer grootendeels omgegooid zijn. Prettig vooruitzicht! Maar ik wil je toch gauw even bedanken voor je prettige brief, waaruit ik opmaak, dat het je goed gaat, zooals je ‘programma’ het vroeg. Ik durf nu zelfs een journalistieke vriendendienst van je te vragen en wel: 1. laat vooral Meisel een artikel schrijven voor Filmliga, wat het ook is, Kant of Hegel, we nemen het alleen al voor den naam op; we smachten naar buitenlandsche artikelen, en 2. wil je zelf een stuk schrijven, een impressie of anderszins over de Filmsociety? We weten daar niets van; dus ook graag met eenige feiten. Maar hoe persoonlijker hoe beter. Mag ik op je rekenen? - Het theater heeft Jeanne d'Arc geprolongeerd en zal ten tweede male prolongeeren deze week! Bepaald een moorddadig succes!

Ik leef stillekens voort, behalve dan in tijden van Liga-drukte, en peins over mijn nieuwe boek. Het gekke is, dat ik er nog geen vorm voor heb, maar dat allerlei fragmenten (b.v. dat over Greta Garbo) al klaar in mijn hoofd liggen. Schrijvensrijp is het geheel nog niet, maar dat zal wel komen. Wat zonderling is toch het onhandige ontstaan van zoo'n geschrift. Maar het geeft eenige vreugde, zelfs toen ik gisteren op een ‘ouderavond’ allerlei carnavalsgezichten voor me kreeg; heel gek, al die kinderhoofden in slechte folio-uitgaven van oude hoofden plotseling voor je te zien. Het was interessant. (Tusschen haakjes, de jongen van het [tersluiks] gelezen Carnaval maakt het momenteel weer goed. Zoo zal de werking van het boek trouwens op de meeste lezers zijn: voorbijgaand. Als het werkt. Ik heb nog geen beslissing van de Gemeenschap.)

Joris' nieuwe film gaat over de Zuiderzee. Ga ik te onduidelijk schrijven? Waarschuw me dan voortdurend!

Potemkin vond ik ook een tweede maal geweldig! Dag! Ik ga naar het Oosten. Schrijf je wat voor ons?

je Menno

 

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie