Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos

Rotterdam, 11 november 1929

R'dam, 11 Nov. '29

 

Lieve Bep,

Ik ken waarschijnlijk het eigenaardige ambivalente (vergeef het weer ‘duitsche’ woord) gevoel, dat je in den vreemde hebt. Heimwee is eigenlijk geen juist woord, maar het is prettig, iets uit je oude omgeving te hooren, dat is in dat geval zeker. - Nu, eerst het oranje boekje. Ik vergat niet, er over te schrijven, omdat ik het niet de moeite waard vond, maar omdat ik het vanzelfsprekend vond, dat ik het mooi vond. Er zijn van die media (boeken of iets anders), die als het ware maar tusschen je in behoeven te liggen, om al glashelder te zijn. Zoo was het ook met dit. Ik wil het (als boekenfetichist) dolgraag houden! Er staan phaenomenale stukjes in! Ik citeer niet, je weet uit jezelf, welke ik heb bewonderd. Weet je verder niets van de schrijfster af?

Ik denk deze week met het Carnaval naar de Gemeenschap te gaan. (Wel een zonderlinge zin eigenlijk, maar gelukkig is het maar de uitgeverij.) Van het kinderhoofdstuk veranderde ik het geheele slot, met behoud natuurlijk van datgene, wat jij er mooi in vond (van dat kind in bed). Ik werkte dat beter en concreter uit en het is zoo m.i. werkelijk meer geslaagd nog. Het hoofdstuk van de liefde was en is het minst gebleven, hoewel ik het op ongeveer tien plaatsen heb kunnen omwerken. Het is nu wel meer naar mijn zin, maar toch begint het pas eigenlijk na Chartres. - Dick is nu bezig het manuscript door te werken; hij heeft me beloofd, me er na volledige lezing over te zullen schrijven.

Zaterdag was ik in Amsterdam voor de opening van het Liga-theater. Een mooi begin was het; de eerste voorstellingen voor het gewone publiek waren zelfs uitverkocht. We flaneerden als echte filmboeren bij de kassa heen en weer en glunderden, toen er een enorme queue tot op de Leidsche straat stond. We hebben nu twee programmajuffrouwen die de nieuwe Filmliga venten en een pracht van een portier, met een pet, waar nog ‘Citybioscoop’ op staat! Het was een mooi programma: Jeanne d'Arc, Jardin du Luxembourg van Franken en Heien (heel goed!) van Joris. Drong het tot je door, dat de onverlaten van de keuringscommissie Jeanne d'Arc eerst afgekeurd hebben? Het is geen grap, maar bij de herkeuring is het gelukkig beter gegaan, nadat... Brugmans Sr. als adviseur was geraadpleegd. Aan de N.R.Ct. is een scherp conflict met den Bioscoopbond uitgebroken, die niet meer wil adverteeren, omdat het een Ligablad is geworden! Wie had dat ooit gedacht?

Je ziet, de film geeft me heel veel gelegenheid, om burger te zijn zonder achterdocht. Het was buitengewoon prettig, zaterdagavond op te gaan in uitverkocht frontbalcon en ‘Nog maar 5 Stalles!!’

Er heeft zich een leerling bij mij aangemeld, die het leven niet meer aankon. Ik voed hem nu met leugenachtige theorie, en dat gaat me ook wel af.

Zoo, nu weer eenige dictees corrigeeren. Ik schrijf zoo tusschen eerste en tweede klasse door, dus je let maar niet op de qualiteiten van het handschrift!

Erts moet binnen tien dagen uit zijn, geef je adres aan Strengholt op voor een exemplaar.

Tot een volgende maal. Dag! je

Menno

 

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie