Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos

Eibergen, 26 augustus 1931

Eibergen, 26 Aug. '31

 

Lieve Bep

Aber sowas! En ik had het niet eens gemerkt, dit schandelijke verzuim! Dat komt van het slechte weer, als men geen frivole kledingstukken kan dragen! Hartelijk dank voor de opzending. Als souvenir zal ik je in September wel iets degelijkers sturen dan dit flanel.

De priktol heeft mij altijd geleerd, dat ‘men een week hond moet laten worden, voor men een bedankbrief schrijft’ (Nolthenii Codex Hagensis Comitis: de viatorum moribus); maar ik zal maar over dat gebruik heenstappen en je nu vast, nog onder den indruk van het teruggezonden flanel, en als het nog noodig zou zijn, mijn dankbaarheid schriftelijk doen toekomen. He, wat een moeite, om te zeggen, dat ik erg prettige herinneringen bewaar aan deze week in Voorburg.

Het mixtum compositum van niets-doen en praten bekomt me altijd uitstekend, tenminste als ik niet het gevoel heb, dat ik eigenlijk uit beleefdheid veel zou moeten doen en nog meer praten. - Tot mijn verdriet kon ik het raampje in den trein maar voor ¼ naar beneden duwen, zelfs met behulp van mannelijke medereizigers; maar desondanks heb je mijn afscheidsgroet toch wel kunnen waarnemen, geloof ik.

In Tiel viel de stemming erg mee; ik heb hun de figuur van Philip Quarles voorgedragen, en toen zij zagen, dat zooiets litterair voorkwam en gepermitteerd was, werden zij heel rustig. ‘Oom Nico’ heeft mij voorts bijna van de vlakte gephilosopheerd.

Ik kreeg een alleraardigste brief van Jany Holst over het Démasqué. Een mij vreemde en toch eigen mentaliteit.

Een soort vrees voor de eerste klap houdt mij nog van den roman af. Misschien gaat het toch nog, deze week.

Bedank ook je vader nog eens hartelijk voor zijn onovertroffen gastheerschap. En groet hem.

je Menno

 

Eet meer kreeft à f 0,75! Het is mij uitstekend bekomen!

 

Origineel:particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie