Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos

Eibergen, 28 juli 1931

Eibergen, 28 Juli '31

 

Lieve Bep

De Forsøgsscenen zijn inderdaad een algemeene vereeniging, maar ik geloof toch niet zoo algemeen, dat ook de ‘peinture’ er onder valt. Hoe het ook zij: het adres is Olaf Rosenkrantz, Fredericiagade 10, Kopenhagen K., of: Sekretariat für Theater- und Filmkulture, Vimmelskaftet 42A., Kopenhagen K. Bij den eersten meneer kan de persoon in quaestie mijn naam eventueel als introductie gebruiken; ik ken hem persoonlijk.

Hoe was het in Parijs? En was je daarna nog op Gistoux? Ik denk er nog een paar dagen heen te gaan. Schikt het jou, als ik tusschen 15 en 20 Aug. kom logeeren? Of ik Dr. Dumay al meebreng, weet ik niet, want hij verkeert nog in foeteralen toestand. Vandaag heb ik juist het Démasqué afgemaakt, en daarna moet ik even op adem komen. Ik zit nu met verwondering het Carnaval in het Duitsch te lezen; het is goed vertaald. Al die zaken breng ik wel mee, maar Dumay...?

Tot Vrijdag zit ik nog hier, daarna een weekje in Rotterdam of elders (maar mijn adres is dan toch daar), en dan nog een paar dagen in Gistoux. Schrijf je me nog even, of 15-20 Aug. je schikt?

Veel hart. gr., ook aan je vader

je Menno

 

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie