Menno ter Braak
aan
H. Marsman

Rotterdam, 4 juli 1931

R'dam, 4 Juli '31

B.H.

Gisteren had ik een gesprek met Zijlstra. Hoofdzaak is, dat hij bereid blijft, te onderhandelen, ook als Bouws vervalt. Alleen persisteert hij bij zijn redactie-secretaris, die een tusschenpersoon moet zijn, een eisch, waarmee ik me, zooals gezegd, kan vereenigen, en die me van geen enkel principieel belang schijnt.

Ik ben tot en met Vrijdag hier, Zaterdag ga ik voor een week naar Gistoux. Als je Vrijdag kunt komen, kan ik waarschijnlijk wel een onderhoud met Zijlstra arrangeeren, maar dan vooraf entre nous!

h.gr.

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie