Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak

Parijs, 4 maart 1936

4-III-'36

 

L.M.

Zaterdag a.s. moet ik natuurlijk naar de intree van Walch; goed. Schilt schreef mij ook zijn privé-adres: beteekent dat dat ik hem ook nog interviewen moet (wat ik hààt, maar plicht is plicht), of is dat bij zijn vertrek uit Holland al gebeurd, wat me niet onwaarschijnlijk lijkt? Graag omgaand antwoord. - Tot mijn vreugde Corot nog in Februari geplaatst (o, wat vind ik die schilderijen leelijk). Eddy's brief na mijn noodkreet laten je misschien denken dat we al geruïneerd zijn, maar zoo erg is het nog niet en paniek vooralsnog nog te vermijden. Maar zuinigheid is moeilijk. Vindt Ant dat ook? Ik ben deze maand zeer ijverig, zul je zien.

Dag, hgr. aan Ant,

Bep.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie