Jacob Prinsen
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Amsterdam, 18 oktober 1934

Amsterdam 18 Oct. 1934

Zeer Geachte Heer,

Zonder voldoende tijd te vinden om de zaak grondig te onderzoeken en een voldoende hoeveelheid kritische verschijnselen te hebben overzien, meen ik U als algemene indruk het bijgaande te kunnen zenden als antwoord op uw vraag,

Hoogachtend

Uw dw

J. Prinsen

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie