Q

Briefwisseling Menno ter Braak - Em. Querido's Uitgeverij-Mij

Em. Querido
aan
Menno ter Braak (Eibergen)

Amsterdam, 31 december 1927

Amsterdam, 31 December 1927

Geachte Heer ter Braak,

Eindelyk dan, neemt U my niet kwalyk dat het zoo lang heeft geduurd, ben ik gereed gekomen met de lezing van Uw Ondergang. En hoewel ik in zake filosofie maar een heel gewoon leekje ben, heb ik by de lezing toch wel gevoeld, hoezeer U Uw onderwerp meester bent.

Maar waar het voor U op aankomt, het uitgeven, dat durf ik niet. Ik voorzie te weinig belangstelling. Ik zend U daarom hierby Uw werk terug.

Hoogachtend

Em. Querido

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie