A. Roland Holst
aan
Menno ter Braak

Bergen N.H., 17 augustus 1933

Bergen. N.H.

Aug. 17. '33.

Donderdag

Beste Menno,

Nu ook jij overliep naar het Kamp der Gehuwden, vraag ik mij af, of ik thans aan de beurt zou zijn. In elk geval wil ik nu niet langer meer wachten, jou het welslagen en het geluk te wenschen, die de twijfel wel altijd buiten mijn bereik zal houden - tenzij de vervulling dezer wensch die twijfel zou ontwapenen-.

Beste groeten

van

je

Jany R.H.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie