A. Roland Holst
aan
Menno ter Braak

Bergen N.H., 22 december 1934

Bergen. N.H.

Dec. 22. '34.

 

Vrijdag

 

Beste Menno,

Ziehier de beloofde bladzijden. Hoeveel ik er dan ook in samen heb gevat van wat mij het meest vervult, ik herhaal, dat ik volstrekt niet ontstemd zal zijn, als je het ten slotte om bepaalde gedachten of concepties ongeschikt acht voor ‘Forum’.

Daarnet kreeg ik een brief van Eddie, waarin hij Slau uitstekend definieert als een eersterangsch schrijver, die met zijn linker hand schrijft. -

Hij (Eddie) schijnt uitstekend op te schieten in Bretagne en zijn volgende boek gonst al in zijn hoofd. Het moest er toch later eens van komen, dat wij gedrieën enkele dagen in Parijs samen waren; in het voorjaar misschien.

Hart.gr.

van

Jany

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie