Jan Romein
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 11 juli 1935

Amsterdam, 11 Juli '35

 

Zeer geachte Heer ter Braak,

Bij de grote [rumoer] in het huis der Nederl. Letterkunde te Leiden - wat zonde dat U indertijd bedankt hebt! - is er nog een kleintje ook n.l. voor het Jaarboek is mij indertijd de tekst van mijn ‘Dialectiek v.d. vooruitgang’ gevraagd. Ik heb toen geschreven eerst de mogelijkheid van plaatsing in Forum te willen afwachten. Een positie tussen twee stoelen is steeds minder aangenaam, vandaar dat ik U kom vragen of U mij al enige meerdere zekerheid kunt geven omtrent het U enige weken geleden toegezonden manuscript. Zou het, onverhoopt, niet in Forum geplaatst worden, dan wil ik althans de kern van de zaak een eerlijke begrafenis in bovengenoemd jaarboek gunnen.

Met vr. groeten en hoogachting

Uw dw.

J. Romein

 

Zuider Amstellaan 194. A'dam.Z.

Van 18 dezer af is mijn adres: Blaricum. Blaricumstr. 140 (tot ± begin September).

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie