Rotterdamsche Studenten Toneelvereeniging
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Rotterdam, 15 december 1935

15 December 1935

Weledelzeergeleerde Heer,

Hierbij vraag ik Uw aandacht voor het volgende. Op de gisteren gehouden bestuursvergadering van de R.S.T. is de mogelijkheid van een eventuele reprise van De Pantserkrant ter sprake gekomen, waartoe de heer Van Dulken een voorstel deed waarmee wij allen onze instemming betuigden. Dit plan luidt als volgt. Wij willen ons in verbinding stellen met het hoofdbestuur van het Rode Kruis en aanbieden een voorstelling te geven ten bate van de ambulance voor Abessynië. Uiteraard zou zulk een opvoering het best mogelijk zijn in Den Haag. Het spreekt vanzelf dat wij onmogelijk een reprise op eigen risico kunnen geven; indien dit voorstel mocht worden aangenomen hebben de uitvoerenden de gelegenheid het werk nog eenmaal voor het voetlicht te brengen, hetgeen zij natuurlijk gaarne zouden doen.

Allereerst zouden wij echter willen weten hoe U tegenover dit plan staat, zodat ik van U gaarne enig antwoord dienaangaande zou willen vernemen.

Intussen verblijf ik

met de meeste hoogachting,

G.W. Huygens

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie