Briefwisseling Menno ter Braak - Louis du Ry van Beest Holle

Louis du Ry van Beest Holle
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Den Haag, 15 juni 1937

Mijnheer,

Hiermede erken ik de ontvangst van Uw schrijven van 12 Juni 1937.

Mijn grootvader heeft later de naam ‘Du Ry’ aan de naam toegevoegd en heette dus oorspronkelijk Van Beest Holle. Hoogstwaarschijnlijk is het danook deze Gerard van Beest Holle die met Multatuli in relatie heeft gestaan, ofschoon mij hiervan niets bekend is.

Voor zoover ik weet woonde hij omstreeks 1880 aan de Groothertoginnelaan, terwijl hij daarvoor Resident in Nederlandsch-Indië was. Veel meer is mij echter niet bekend.

Hoogachtend,

L. Holle

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum (Ter Braak, map Multatuli - van Lier). Brief. Machineschrift.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie