S

Briefwisseling Menno ter Braak - H.W. Sandberg

Menno ter Braak
aan
H.W. Sandberg

Den Haag, 30 oktober 1935

Pomonaplein 22 den Haag

30 October 1935

 

Aan den Heer

Mr. H.W. Sandberg

Rue Ernest Cresson

Parijs. (14de)

 

Zeer geachte Heer,

Daar Forum met ingang van 1 Januari 1936 zal ophouden te bestaan, moet ik tot mijn leedwezen de door U ingezonden bijdrage weer tot Uw beschikking stellen.

Ingesloten ontvangt U dus Uw novelle terug.

Met de meeste hoogachting

namens de Redactie,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie