Briefwisseling Menno ter Braak - Paul du Ry van Beest Holle

Paul du Ry van Beest Holle
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 16 juni 1937

Weledelgeboren Heer

Naar aanleiding van uw schrijven van 12 dezen moet ik U tot mijn leedwezen mededeelen, dat ik U over den bedoelden van Beest Holle en zijne relaties tot de familie Douwes Dekker weinig inlichtingen kan verstrekken.

Uit hetgeen U mij schrijft, maak ik op dat U mijn grootvader Gerard van Beest Holle bedoelt, die later vergunning verkreeg den naam du Ry bij den zijnen te voegen. Deze woonde inderdaad omstreeks 1880 te 's-Gravenhage aan de Anna Pavlovonastraat[?] en is daar 2 Juli 1886 overleden. Persoonlijk heb ik hem nooit gekend.

Ik weet echter zeker dat niemand anders bedoeld kan zijn, omdat er geen anderen van zijn naam waren in dien tijd.

Intusschen zal ik trachten nadere gegevens voor U te verkrijgen en bericht U dan eventueel nog wel nader.

Met de meeste hoogachting

P Holle

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum (Ter Braak, map Multatuli-Van Lier). Brief.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie