Briefwisseling Menno ter Braak - H. Schakowsky

Menno ter Braak
aan
H. Schakowsky

Den Haag, 6 oktober 1934

Secretariaat Pomonaplein 22 den Haag.

6 October 1935

Aan den WelEd. Heer

Schakowsky

Roerstraat 75

Amsterdam.

Zeer geachte Heer,

Namens de Redactie moet ik U melden, dat het artikel Zuid-Nederlandsche bewapeningsroes niet geschikt is om in Forum te worden opgenomen, al heeft de redactie het met instemming gelezen. Het is mijns inziens meer geschikt voor een tijdschrift als ‘Bevrijding’ of iets dergelijks.

Ik moet U verder wel mijn excuses maken voor de late terugzending. Maar Uw artikel kwam tijdens mijn vacantie binnen. Tot eind Augustus bleef het dus liggen. Daarna was de Heer van Vriesland met vacantie en was er een overstelpende hoeveelheid copy. Ik was vergeten dat er bij uw inzending spoed betracht moest worden en wachtte dus tot Uw andere bijdrage ook gecirculeerd had. Het is altijd gevaarlijk om bijdragen, die veel spoed hebben, in de maand Augustus in te zenden, maar de schuld ligt hier grootendeels bij mij.

Met de meeste hoogachting

P.S. Uw tweede inzending komt ook juist uit de circulatie weer binnen. Tot mijn spijt moet ik U de gedichten weer retourneeren, daar de redactie tegen opname heeft gestemd. Wij hopen echter op Uw blijvende belangstelling voor het tijdschrift te mogen rekenen.

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie