J.G. van Schaik-Willing
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, oktober/november 1934

Maasstraat 81 Amsterdam.

Zeer geachte Heer ter Braak.

Mag ik er nog eens op wijzen dat mijn antwoord in zake uw interessante enquête niet voor publicatie bestemd is! Ik merk dat ik een beetje dom gereageerd heb en wil dat niet graag wereldkundig gemaakt hebben, van den begin af aan al niet. Intusschen dank ik U voor de toezending der betreffende nummers waaruit ik heb kunnen zien, welk een voortreffelijke rubriek U van de literaire afdeeling van het Vaderland gemaakt heeft. Ik zou me er, als Amsterdamsche, haast voor op 't Vaderland gaan abonneeren.

Met beleefden groet

hoogachtend

Jeanne van Schaik-Willing

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie