Menno ter Braak
aan
de leden van de Slauerhoff-Commissie

Den Haag, 7 april 1940

4 April 1940

 

Aan de leden van de Slauerhoffcomm.

 

Hierbij aangeteekend het novellistisch proza van Slauerhoff, voorzoover niet in boekvorm verschenen, en een rapport van E. Du Perron over deze stukken. Ik heb hem dit gevraagd, omdat hij het best op de hoogte is van Slauerhoffs bedoelingen met dit werk. Verder sluit ik in de meening van Roland Holst over dit rapport, waar ik voor mij mee accoord ga. Het lijkt mij inderdaad onmogelijk in deze nagelaten novellen te gaan schiften, en m.i. moeten ze compleet worden gepubliceerd. Anders moet men het over twintig jaar toch weer eens doen, om der wille van de volledigheid. Ik verzoek den leden van hun meening blijk te willen geven.

Bijzondere opmerkingen: als de genitief-s in de poëzie al is veranderd, ben ik er voor, dat deze vorm ook in het proza wordt gehandhaafd, vanwege de uniformiteit.

Over het verhaal van Rudolf de Mepsche is mij niets bekend. Kan iemand daarover inlichtingen verstrekken?

Bestaan er inderdaad geen fragmenten van het verhaal uit den Russ.Jap.oorlog? Ik dacht van niet, maar weet het niet zeker.

Voor de door Du Perron aangegeven volgorde voel ik niet veel. Het lijkt mij veel beter het novellistisch proza in één deel te vereenigen, in een ander deel Het Verboden Rijk met Coen en in een derde deel Het Leven op Aarde met Guadelajara te combineeren. Natuurlijk is er voor de indeling Du Perron een en ander te zeggen, maar het komt mij voor, dat de omvang der deelen dan zeer ongelijk zal worden. Ook hierover graag opinies.

Als er werkelijk maar heel weinig is, dat zich voor herdrukken leent, zou ik wel voor voelen eenige critische stukken in deze deelen op te nemen; anders is het beter er een afzonderlijk supplement van te maken, waarin b.v. ook de verantwoording van den tekst door Lekkerkerker zou kunnen worden opgenomen.

Het lijkt mij juist, de Laatste Ontmoeting van Camoes achter Het Verboden Rijk te plaatsen.

Ik verzoek dit pakket aangeteekend rond te zenden in deze volgorde: Van Wessem, Binnendijk, Donkersloot, Lekkerkerker, Ter Braak.

m.b.gr.

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie