Jo Spier
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 15 juli 1935

Amsterdam 15 Juli 1935

Den WelEd. Heer Menno ter Braak

Pomonaplein 22

DEN - HAAG

Beste Menno,

Uit je brief maak ik op, dat je me al eerder geschreven hebt. Vermoedelijk heb je verkeerd geadresseerd want dit is de eerste brief die ik in dit verband van je ontving.

Ik blijf gaarne bereid den heer Lewin van dienst te zijn, temeer nu ik verneem dat je vrouw zijn boek vertaald heeft en dat jij met hem sympathiseert.

De volgende week ga ik met vacantie en blijf 3 weken weg. Daarna zal ik onmiddellijk het boekje ter hand nemen. Laat je vrouw me de vertaling voor mijn vertrek toesturen.

Ik hoop dat het je goed gaat en dat we elkaar spoedig eens zullen ontmoeten.

Met een handdruk,

gaarne

je Jo Spier

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie