Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols (Brussel)

Zutphen, 30 december 1937

Zutfen, 30 Dec. '37

Amice Stols,

Zonder eenige aarzeling kies ik de magere letter. De dikke is mij te democratisch in den slechten zin van het woord en bovendien heb ik graag een cursief achter de hand, die mij bij de magere Bembo heel fraai lijkt.

Dus: ik stem vlak voor de magerheid!

V.gr. tt.

Menno ter Braak

Kraaienlaan 36

Den Haag

N.B. het voorwoord kan dan ook geheel cursief gezet worden, zooals aangegeven.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie