S. Tromp Meesters
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 6 juli 1937

Arnhem, 6 Juli 1937

Den WelEd.ZeerGel. Heer Dr. M. ter Braak

Kraaienlaan 36

's-GRAVENHAGE

WelEd.ZeerGel.Heer,

In goede orde ontving ik Uw schryven van 4 dezer, hetwelk myn schryven van gisteren heeft gekruist, d.w.z. dat ik door uitstedigheid pas heden in handen kreeg.

Gaarne zal ik U bezoeken al moet ik dan ook komen als felle tegenstander. Aanvankelijk had ik gehoopt dat de Heer Greshoff tussen ons enigszins zou kunnen werken als katalysator, alhoewel de wederzijdse posities vrijwel reeds vastgelegd lagen. Maar ook dit is mij vrijwel ontvallen nu ik uit een herhaalde correspondentie de indruk kreeg, dat hij (natuurlyk slechts naar myn mening!) de situatie rijkelijk eenzijdig ziet. Een bespreking tussen ons tweeën is uiteraard nog wat moeilijker, maar aan de andere kant als Genève enig nut heeft voorzover het de heren tegenstanders aan een tafel verenigt, zal toch ook een kennismaking tussen ons tweeën allicht leiden tot een iets beter begrijpen van elkaars inzichten. En dat is altijd nuttig.

Ik mag U dan wel laten weten wanneer ik een dezer in den Haag kan komen.

Hoogachtend,

S. tromp Meesters

st.T/B.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie