S. Tromp Meesters
aan
Menno ter Braak

3 augustus 1937

3 Augustus 7.

Den WelEd.ZeerGel. Heer Dr. Menno ter Braak

p/a Fam. Wyrsch-Dürren

Buochs am Vierwaldstättersee (Zwitserland)

Geachte Heer ter Braak,

Hierbij moge ik U doen toekomen het verkorte artikel. Ik bereken dat het rond twee kolom zal zijn. Ik dank U bij voorbaat voor de plaatsing en hoop dat die spoedig zal kunnen geschieden. Ik overweeg nog om eventueel de namen te noemen van hen die hun verklaring <aan Dr. Pée> terugnemen.

Mag ik het slot van myn ingezonden stuk in Uw byzondere aandacht aanbevelen?

Copie zond ik reeds aan den Haag volgens ingesloten doorslag.

Steeds gaarne,

St. T/B.

Bylagen

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie