U

Briefwisseling Menno ter Braak - Maurits Uyldert

Maurits Uyldert
aan
Menno ter Braak

11 mei 1925

Amsterdam 11 Mei 1925

 

WeledelgebHeer.

Indien gij mij eenig werk van mevr. Lasker Schüler wilt toesturen met een kort artikeltje, wil ik gaarne zien of ik aan uw verlangen tegemoet kan komen. Eventueel mij toegezonden boeken ontvangt u na gebruik terug

Hoogachtend

uwdw

M Uyldert

 

P.S. Gelieve uwe te adresseeren Lomanstraat 21b alhier.

 

[Toegevoegd in handschrift ter Braak:

De filmkunst heeft haar classiciteit in het vastgelegde gespeelde beeld zelve, niet in den telkens weer te spelen tekst.

De list der derde dimensie.

Picturale critiek.

Mimisch tooneel.

Picturale dramatiek

U.D. beweging; Hegel; Der Mouws [onleesbaar] pakken

D.Ch.Led.

De Lange, mystiek.

Kring; v. Vriesl.

Hommes

Brief E.G.]

 

[Vergeten

viool

reservelorgnet]

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie