Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Den Haag, 26 mei 1932

Haag 26-5-'32

 

Beste t.B.

Door mevr. du P. vriendelijk uitgenoodigd ga ik nog een poosje naar Gistoux, hoop daar wat te kunnen werken. Mogen de geesten van alle letterkundigen die daar al gelogeerd hebben, me bezwangeren! Ik laat nog wel iets van me hooren, in elk geval schrijf ik je, wanneer ik terug ben. Van E. kreeg ik twee ansichten. De ‘stemming’ is zeer goed, geloof ik! Zij lezen echter samen Weininger!

Met hartelijke gr., ook aan Tr.

je S. Vestdijk.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie