Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Den Haag, 19 juni 1932

Haag 19-6-'32

 

Beste t.B.

Bij mijn thuiskomst gisteren vond ik je Hampton Court met de ‘bedeutingsschwere’ opdracht. Mijn beste dank! Laat gauw eens hooren wanneer je hier 's avonds bent, opdat we elkaar bij Riche ontmoeten. Ik heb 5 exemplaren van mijn V.B. bundel, en wil je er graag een geven, als je tenminste nog niet ‘voorzien’ bent. Schrijf me dus daarover ook, dan neem ik event. een exemplaar mee. Ik heb in België niets gedaan, alleen 2 of 3 verzen. In Brussel was 't wel gezellig. Ik heb E. nog even gezien, en Greshoff bezocht, en me verder vooral op de Gran'Place gespecialiseerd.

Met beste gr. voor jullie,

t.à.t. Vestdijk

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie