Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak

Brussel, [14 juni 1932]

Brussel Dinsdag

Beste ter Braak,

In haast 't volgende: je hebt misschien al van Eddy gehoord dat zijn moeder ernstig ziek is. Ik ben maar van Gistoux weggegaan, maar daar ik nog geen zin had terug te gaan, blijf ik nog enkele dagen in Br., om ‘uit te rusten’, want 't was op G. niet bepaald onrumoerig. Ik heb E. en B. nog gezien. A.s. Zaterdag ben ik ws. weer terug, schrijf me dan dus en laat ons b.v. een afspraak maken in Riche.

Hierbij stuur ik je een vers, dat E. voor Forum bestemde, maar dat ik al aan de V.B. gaf. Tenslotte hebben ze 't niet genomen, zoodat het voor F. kan gebruikt worden.

E. heeft me verzocht je te schrijven, dat hij graag in 't Juli no een ‘flinke partij verzen’ van mij wil zetten. (E.D. begint pas in Augustus) en wel: ‘Jardins vous la pluie’, ‘De onderbroken wandeling’ en ‘De vlinder’. Mocht je hiermee accoord gaan, dan graag in deze volgorde ook. En misschien wil je dit plan dan tegen eventueele autocratische neigingen van Bouws verdedigen, E. vertelde me weer zoo 't een en ander.

Tot spoedig ziens, gr. aan T.

t.à.t. Vestdijk

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie