Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 2 juli 1932

Haag 2-7-'32

 

Beste t.Br.

Ik was dom je niet te vragen naar 't adres van dien dokter die een vervanger noodig heeft, en naar verdere bijzonderheden. Zou je mij niet gauw een en ander kunnen meedeelen, dus naam, adres, - en in welke relaties jij tot hem staat, en of ik bij event. ‘sollicitatie’ jouw naam kan noemen? Misschien ook is hij al voorzien? Zou je, als 't niet te veel moeite kost, kunnen informeeren? Kent hij jou persoonlijk?

Hierbij mijn bundel, ik hoop, dat je er je mee vermaken zult en me eens laat weten welke verzen jij de beste vindt; van Eddy en Bep kreeg ik al een lijst, en't lijkt me aardig de ‘smaken’ eens te vergelijken.

Vanmorgen Forum ontvangen. Ik merkte tot mijn blijdschap, dat er van de ‘Vlinder’ een dergelijke suggestieve kracht uitgaat, dat hij zelfs door Forum (dat toch overigens allerminst tot de ‘doode boeken’ behoort!) niet gevangen is kunnen worden in zijn vlucht door het raam.

O ja, volgende week ben ik nogal bezet, laten we de bijeenkomst dus uitstellen tot de week daarop (behalve Dinsdag 12 Juli, dan ben ik uit). Laat nog wat hooren!

Met hart.gr., ook voor Truida, van

je Vestdijk

Doe je nog moeite voor E.D. in Aug-Sept? Dan bedenk ik een mooie ondertitel!!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie