Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 21 januari 1933

Haag 21-1-'33

 

Beste ter Braak,

Kun je misschien de week na de volgende week komen? Ik heb nog al veel gedonder met mijn roman, en zou je dan wel enkele stukken eruit kunnen voorlezen, dus maar niet eerder. Het beste is (voorloopig) Zaterdagav. 4 Febr., dat heeft ook nog 't voordeel, dat je Zondag kunt uitslapen! Maar eigenlijk kan ik elken avond wel; als mijn ouders visite hebben, kunnen we altijd boven gaan zitten.

Wat dat stuk over Freud betreft, ben ik 't met je bezwaren eens. Ik zou 't echter jammer vinden, 't weg te moeten leggen. Zou 't niet wat voor de N.R.Ct. zijn? Als artikel natuurlijk, niet als ingezonden stuk. Misschien zie je van Vriesland een dezer dagen, dan zou je het hem kunnen geven met de reden erbij waarom jullie het niet opnemen. Echter moeite hoef je er niet voor te doen. 't Is merkwaardig, hoe het Vaderland nu alleen psychoanal. materiaal bezorgt. Enfin, die D. Huebner krijg ik nog wel eens op een andere manier te grazen!

Voor mijn roman heb ik een ongelooflijke hoeveelheid materiaal, b.v. 120 personen, voor wie ik allemaal andere namen moet bedenken! Maar 't valt niet mee er iets van te maken. De klippen zijn: onbeduidendheid, kinderachtigheid en overladenheid. Ik dwing me elken dag, 7 pag. te schrijven. Voorloopig zal ik wel niets anders kunnen doen. Ook Ulysses moet blijven liggen.

Je bezwaren tegen de associatieven stijl deel ik volkomen; ik geloof dat deze stijl niet beter is dan een andere, maar ook niet minder. 't Hangt er maar van af, wat het onderwerp eischt; 1,2,3,4,5 b.v. zou ik nooit zoo op een gewone manier kunnen schrijven. De roman is natuurlijk heel anders. - Lees van Ulysses, voordat je 't korzelig weg legt, vooral dat gedeelte uit II dat in tooneelvorm geschreven is. Dat is af en toe geweldig. Trouwens, de associatieven stijl neemt in 't boek lang niet de voornaamste plaats in, hoewel 't wel de belangrijkste innovatie is (maar Cendrars e.a. deden er toch ook aan); de rest is vooral parodistisch.

Heb jij soms proza van Apollinaire in je bezit? Ik heb een idee, dat hij Joyce beïnvloed kan hebben.

Nu, dus over veertien dagen! Houd je goed.

Hart. gr.

t.à.t. Vestdijk

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie