Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 11 februari 1933

Haag 11-2-33

 

Beste Ter Braak,

Ik ben bezig, me een schrijfmachine aan te schaffen en dit is mijn eerste proef. Excuseer eventueele fouten. Ik las met veel belangstelling je Dumay en vond er zeer veel goeds in, meer nog dan in de eerste aflevering. Max Donner lijkt me geslaagd, behalve misschien dat gedeelte als hij bang voor den dood wordt, misschien had je dat beter weg kunnen laten: ik bedoel alleen die eene korte alinea. Zijn ‘val’ uit de hoogere spheren wordt al voldoende aangegeven door het bordeel! Overigens herkende ik zeer duidelijk BINNENDIJK!! in ‘hardnekkige melancholie’, en dat alleen van zijn portret: een compliment voor je descriptief vermogen! Gisteravond was Zijlstra hier en de preliminairen zijn naar wensch afgeloopen, ook financieel, mondeling meer hierover. Ik denk wel, dat hij de roman neemt. De ‘Forumkat’ bevindt zich in een duidelijken staat van opwinding door het getik (bovendien is hij krolsch) en tracht telkens zijn poot tusschen de machine te krijgen! Wanneer kom je weer eens hier? De volgende week past het mij niet zoo goed, maar kom dan weer de Vrijdag daarna, dus de 24ste. Schrijf nog even. Het gaat nog vrij langzaam, maar dit is heusch het allerste (Duitsch!!!!) dat ik ooit vertoond heb. Ik heb over dit gedeelte precies een half uur gedaan, dus dat gaat nogal, dunkt me. De roman schiet ook wel op, al stuit ik af en toe op leege gedeelten. Van Wessem neemt waarschijnlijk de Oubliette, maar voor een bedroefd beetje honorarium, zooals trouwens te verwachten was. Ik vond Zijlstra wel een geschikt iemand. Waarschijnlijk neemt hij een optie op al mijn ‘werken’! Dat ik hem rijk make! Na deze prozaische, doch altruïstische opmerking eindig ik maar eens deze eerste tikoefening. Laat dus nog even wat hooren. Beste groeten, ook aan Truida, steeds je Vestdijk.

 

P.S, Zoo juist ontving ik een bericht van Bouws, dat de Oubliette heelemaal niet geweigerd is, maar dat hij alleen niet voor zes maanden geplaatst kan worden! En ik had begrepen dat 't dit jaar niet kon! In verband met 't verschil in honorarium geef ik 't natuurlijk veel liever aan jullie. Ik zal BOUWS (excusez majuscule!!!) ook nog schrijven. Overleg dus zoo gauw mogelijk met hem s.v.p.! Mijn vader zegt dat ik te hard druk, en ik heb al gemerkt, dat je niet tegelijk rooken kan! Vanmorgen kreeg ik de kritiek van Antonie Donker in handen: schitterend! Maar ik loop toch niet naar de Stem over! Ik kreeg van hem ook een verzoek voor een roman voor een serie bij de Haan, waarover Zijlstra hartelijk lachen moest. Enfin, ik heb 't toch maar even gezegd, als ‘wapen’. Ik vind deze letter beter dan de bovenste (ik heb op het oogenblik twee machines in huis). Het is wel grappig werk, vind ik, misschien schrijf ik verder mijn roman op de machine. Nu, tot ziens dus.

Hart. gr. Vestdijk.

 

Dit zijn nagels van de kat!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie