Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Den Haag, 15 maart 1933

Haag 16-3-'33

Beste t.B.

Weet je al, of je volgende week Vrijdag kunt? Graag even een berichtje. Hoe gaat het? Hier weinig nieuws; ik schrijf 15 bladz. per dag, maar m'n oudelui hebben een radio gekocht, en dat geeft afleiding, meer dan wel goed is.

Tot ziens dus!

Hart. gr.

t.à.t. Vestdijk

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie