Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Den Haag, [22 maart 1933]

Haag 23-3-'33

Beste t.B.

Jammer! Ik wou om verschillende redenen nog wachten met uitgaan totdat de roman klaar is. Maar ik hoop, dat je over een week of twee, drie, weer wat opgeknapt bent en dan nog eens zult verschijnen. Als je dat prettiger vindt, gaat het ook best op Woensdag-, Zaterdag-, of Zondagmiddag. Ik heb tusschen de bedrijven door nog een essay over Jammes geschreven, voor Greshoff, waarin ik met instemming het Démasqué noem, en dat tegelijk een hooglied is op de ‘ouderdoms poëzie’. Ra ra! D.w.z. -dit ra ra geldt voor de domooren, die dit stuk niet willen lezen! Het beste!

Hart. gr. van

je S.V.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie