Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak

Doorn, 30 november 1939

Doorn 30-11-'39

Beste Menno,

Dat portretje heb ik hier niet, en ik vrees dat mijn vader het niet zoo gemakkelijk vinden kan in mijn rommel. Maar vind je het niet aardiger, om het schilderij van Sint Sebastiaan te reproduceeren? Je vindt het hierbij ingesloten; graag terug! Dat soldatenportretje is n.l. wel uit den tijd van H. Sebastiaan, maar wordt er niet in genoemd, wel even, retrospectief in Murk Tuinstra, en in Meneer Visser speelt het om zoo te zeggen een hoofdrol! Dus is hier de [onleesbaar] [kiekje] misschien meer aangewezen; reproducties van mijn eigen naakttekeningen zouden te veel technische bezwaren opleveren, en je wellicht ook in conflict brengen met sommige lezers!

De vertaling van St. is inderdaad niet best; maar hij schijnt een zoo letterlijk mogelijke vertaling nagestreefd te hebben. Wat zich natuurlijk wreken moet.

In afwachting dus van je bespreking,

Hart. gr.

je

Simon

De schilder van H. Sebast. is meen ik A. Cano (zooals ook in den roman staat). Gek dat dit niet op de ansicht staat. Er is ook een Spaansche schilder Cano, dus misschien kun je 't nog even in een encyclopedie nakijken, hoewel ik niet geloof, dat ik me vergis (hoogstens dan nog in de voorletter A.)

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie