J.C.S. Warendorf
aan
Menno ter Braak (Eibergen)

Amsterdam, 30 augustus 1924

Amsterdam 30 Aug. 1924

 

Beste Menno!

In haast!

Hartelijk dank voor je bemoeingen in zake mijn geplaatst artikel. Is noodig 'n verslag over Helena de film (hier schrijf ik n.l. deze briefkaart)?

Voorts wilde ik gaarne naar

A 1e Ver. Tooneel Comedia Peter Grimm Woensdag

B Outward Bound Hofstadtooneel Dinsdag

C De Waaier [onleesbaar]

1e Ver. Tooneel beide Zaterdag

Voor P.C. Is er 'n redacteur die erheen gaat? Zoo neen, mag ik dan? Waar is de Perskaart in dat geval, of hoeft die niet? Schrijf je onmiddellijk?

 
on
 
mid
 
del
 
lijk?

Hartelijk(e) dank [examens] groeten van

je Hans

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie